Teaser đầu tiên của SEVENTEEN cho MV ‘어쩌나 (Oh My!)’. Link:

Teaser đầu tiên của SEVENTEEN cho MV ‘어쩌나 (Oh My!)’.

Link: https://youtu.be/KvAuSOB8dXk

Loading...
Loading...

Bạn nghĩ sao?

456 points
Upvote Downvote

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0

Comments

Thằng bạn cờ hó đấy đâu rồi cho nó lên sóng nào #NTK #OtakuNTK

Thằng bạn cờ hó đấy đâu rồi cho nó lên sóng nào #NTK #OtakuNTK

XÓT THƯƠNG CẢNH ĐỜI CỤ BÀ 76 TUỔI KHÔNG GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN. MỘT…

XÓT THƯƠNG CẢNH ĐỜI CỤ BÀ 76 TUỔI KHÔNG GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN. MỘT…