Khi tất cả cùng chung 1 nhịp đập. Đơn giản nhưng rất đẹp ??️…

Khi tất cả cùng chung 1 nhịp đập. Đơn giản nhưng rất đẹp ??❤️ cmt ảnh lớp bạn về xem ?

#sd #18photo

Loading...
Loading...

Bạn nghĩ sao?

456 points
Upvote Downvote
#cfs14240 “BENEDICT CUMBERBATCH ĐANG ĐƯỢC OVERRATED QUÁ ĐÀ? Opinion time! Mình gửi cfs này…

#cfs14240 “BENEDICT CUMBERBATCH ĐANG ĐƯỢC OVERRATED QUÁ ĐÀ? Opinion time! Mình gửi cfs này…

Đừng làm ảnh Pele dự đoán nữa nha, mang tiếng lắm

Đừng làm ảnh Pele dự đoán nữa nha, mang tiếng lắm