Davichi phát hành single đặc biệt “마치 우린 없었던 사이”(Nostalgia) Prod by. Jung Key.…

Davichi phát hành single đặc biệt “마치 우린 없었던 사이”(Nostalgia) Prod by. Jung Key.

Youtube: https://youtu.be/AwFxTIB4sj8
Naver https://m.music.naver.com/album/index.nhn?albumId=2482034
MelOn http://m.app.melon.com/album/music.htm?albumId=10184110
Genie http://www.genie.co.kr/detail/albumInfo?axnm=81083838
Soribada http://m.soribada.com/album/KD0100540
Bugs https://m.bugs.co.kr/album/20179205

Loading...
Loading...

Bạn nghĩ sao?

458 points
Upvote Downvote

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0

Comments

Bài báo: iKON ‘Love Scenario’… Lý do mà ca khúc này bị cấm ở…

Bài báo: iKON ‘Love Scenario’… Lý do mà ca khúc này bị cấm ở…

NHỜ DÂN PHOTOSHOP VÀ CÁI KẾ Cười muốn tụt ruột Nguồn : Trúc Vũ…

NHỜ DÂN PHOTOSHOP VÀ CÁI KẾ Cười muốn tụt ruột Nguồn : Trúc Vũ…