Ảnh teaser cho mini album đặc biệt ‘Rise Up’ của ASTRO, phát hành ngày…

Ảnh teaser cho mini album đặc biệt ‘Rise Up’ của ASTRO, phát hành ngày 24/7.
Loading...
Loading...

Bạn nghĩ sao?

456 points
Upvote Downvote

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0

Comments

Vì vậy các fan đã theo dõi bộ anime Inuyashiki sẽ cảm thấy rất…

Vì vậy các fan đã theo dõi bộ anime Inuyashiki sẽ cảm thấy rất…

CHỊ EM TRONG NGÀNH ĐÁNH NHAU SML DÀNH NGÔI MINH CHỦ Thời gian gần…

CHỊ EM TRONG NGÀNH ĐÁNH NHAU SML DÀNH NGÔI MINH CHỦ Thời gian gần…