” Ước muốn vĩnh viễn không thể xáo động mọi tâm can. Người được…

” Ước muốn vĩnh viễn không thể xáo động mọi tâm can. Người được yêu lại quá hững hờ… ”

Otaku Network

Bạn nghĩ sao?

270 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

[Pann] Cả 7 thành viên BtoB đều đã tái ký hợp đồng BtoB

[Pann] Cả 7 thành viên BtoB đều đã tái ký hợp đồng BtoB

Đến lượt MAMAMOO WheeIn và teaser cá nhân của ca khúc ‘너나해’. Link:

Đến lượt MAMAMOO WheeIn và teaser cá nhân của ca khúc ‘너나해’. Link: