Thật vậy ~Gowther~

Thật vậy :v…
~Gowther~

Bạn nghĩ sao?

131 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Best học sinh là đây chứ đâu~~ Lớp mình có đứa như này chắc…

Best học sinh là đây chứ đâu~~ Lớp mình có đứa như này chắc…

Sầu đời quá

Sầu đời quá