Thánh Pê-lê xoáy vcl =))) Cre: on pic

Thánh Pê-lê xoáy vcl =)))

Cre: on pic

Bạn nghĩ sao?

401 points
Upvote Downvote

Total votes: 4

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 50.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Dẫu biest chỉ là nước cam Nhưng thấy có triển vọng r đấy

Dẫu biest chỉ là nước cam Nhưng thấy có triển vọng r đấy

Tao đã trượt đại học vì môn HOÁ Đó là chuyện cách đây đúng…

Tao đã trượt đại học vì môn HOÁ Đó là chuyện cách đây đúng…