Thằng bạn cờ hó đấy đâu rồi cho nó lên sóng nào #NTK #OtakuNTK

Thằng bạn cờ hó đấy đâu rồi cho nó lên sóng nào 😂😂
#NTK #OtakuNTK

Bạn nghĩ sao?

111 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Instiz: Ddu Du Ddu Du của Black Pink phiên bản 8 bit === -…

Instiz: Ddu Du Ddu Du của Black Pink phiên bản 8 bit === -…

Teaser đầu tiên của SEVENTEEN cho MV ‘어쩌나 (Oh My!)’. Link:

Teaser đầu tiên của SEVENTEEN cho MV ‘어쩌나 (Oh My!)’. Link: