Ông bố của thế kỷ và kí bíp thi đại học trên 25đ ==))))

Ông bố của thế kỷ và kí bíp thi đại học trên 25đ ==))))

Bạn nghĩ sao?

438 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

#14838: Đời k ai biết trước đc điều gì, hôm nay nửa kia còn…

#cfs4949 2018/06/05 12:15 Chào chúng mày! Ở đây có đứa nào bị đá khôó…