NHỜ DÂN PHOTOSHOP VÀ CÁI KẾ Cười muốn tụt ruột Nguồn : Trúc Vũ…

NHỜ DÂN PHOTOSHOP VÀ CÁI KẾT…

Cười muốn tụt ruột 😂😂

Nguồn : Trúc Vũ
#hong #photoshop

Bạn nghĩ sao?

249 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 100.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Davichi phát hành single đặc biệt “마치 우린 없었던 사이”(Nostalgia) Prod by. Jung Key.…

Davichi phát hành single đặc biệt “마치 우린 없었던 사이”(Nostalgia) Prod by. Jung Key.…

Kỳ Duyên cũng mặn quá nhỉ =))) Cre: Khi Đàn Ông Mang Bầu

Kỳ Duyên cũng mặn quá nhỉ =))) Cre: Khi Đàn Ông Mang Bầu