Nhá hàng bìa cho cuốn Bạn Đỡ Ngu Ngơ Rồi Đấy :3 Bản thảo…

Nhá hàng bìa cho cuốn Bạn Đỡ Ngu Ngơ Rồi Đấy :3
Bản thảo thì mình đã dịch xong cách đây vài hôm, giờ chỉ còn chờ nốt việc biên tập và chế bản là đem đi in được. Dự kiến là sách sẽ lên kệ sớm thôi. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ạ 😀

-Voldy-
#10suthatthuvi #10IFsBooks #You_Are_Now_Less_Dumb

Bạn nghĩ sao?

213 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Cạn lời =]]]

Cạn lời =]]]