Khai thật nào

Khai thật nào 😂😂😂

Bạn nghĩ sao?

172 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Trời ơi là trời

Trời ơi là trời

Ở Nga, bia không được xem là thức uống có cồn cho tới thời…

Ở Nga, bia không được xem là thức uống có cồn cho tới thời…