Kèo nào ngon vậy anh em Liên Minh Huyền Thoại?

Kèo nào ngon vậy anh em Liên Minh Huyền Thoại?

Bạn nghĩ sao?

172 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Mời các thánh Nasus vào trả lời #Poppy

Mời các thánh Nasus vào trả lời #Poppy

Nhắc đến Blitzcrank chắc chắn là nhắc tới một trong những vị tướng khó…

Nhắc đến Blitzcrank chắc chắn là nhắc tới một trong những vị tướng khó…