Huhu banh chành mất điệu nhảy huyền thoại của anh da đen mất rồi…

Huhu banh chành mất điệu nhảy huyền thoại của anh da đen mất rồi 🤣🤣
Dự là một nửa fan của anh da đen cũng múa y hệt mấy cô chú trên

Bạn nghĩ sao?

129 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 100.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Instiz: Hyuna, để mái – không để mái Quan trọng là đẹp thôi, mái…

Instiz: Hyuna, để mái – không để mái Quan trọng là đẹp thôi, mái…