GiậnGiận DThươngDThương KhócKhóc KhùngKhùng HàiHài YêuYêu LạyLạy HayHay ĐệchĐệch

Hù mà người ta không sợ là cạp đất ăn thấy mẹ nha con…

Hù mà người ta không sợ là cạp đất ăn thấy mẹ nha con :)))

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Bạn nghĩ sao?

322 points
Upvote Downvote

Total votes: 4

Upvotes: 3

Upvotes percentage: 75.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 25.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Dù nghèo cũng cố đầu tư cho thằng Tèo vài bộ sách để học.…

Dù nghèo cũng cố đầu tư cho thằng Tèo vài bộ sách để học.…

#cfs13659 “Nói một chút về nhóm nhạc thiếu niên mà theo mình là hot…

#cfs13659 “Nói một chút về nhóm nhạc thiếu niên mà theo mình là hot…