-Fr- #10suthatthuvi #10IFsHumour

-Fr-
#10suthatthuvi #10IFsHumour

Bạn nghĩ sao?

304 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

MV sẽ có 2 phiên bản tiếng Hàn và tiếng Việt. Teaser của “Đẹp…

MV sẽ có 2 phiên bản tiếng Hàn và tiếng Việt. Teaser của “Đẹp…

Ư..ư…ư…ư ư

Ư..ư…ư…ư ư