Đừng làm ảnh Pele dự đoán nữa nha, mang tiếng lắm

Đừng làm ảnh Pele dự đoán nữa nha, mang tiếng lắm 😅😅😅

Bạn nghĩ sao?

251 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Khi tất cả cùng chung 1 nhịp đập. Đơn giản nhưng rất đẹp 🇻🇳️…

Khi tất cả cùng chung 1 nhịp đập. Đơn giản nhưng rất đẹp 🇻🇳️…

Tự hào quá ️

Tự hào quá ️