Dù trên mxh là giáo sư 10 tỷ thì về đến nhà vẫn cứ…

Dù trên mxh là giáo sư 10 tỷ thì về đến nhà vẫn cứ làm tròn thân phận làm sen 😂

Ảnh: đảo mèo
#KSC

Bạn nghĩ sao?

110 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Hạnh phích là đây chứ đâu =)))

Hạnh phích là đây chứ đâu =)))

Lần đầu cũng như lần cuối nhé anh :v Mấy ông trong này cũng…

Lần đầu cũng như lần cuối nhé anh :v Mấy ông trong này cũng…