Diệu Nhi hưởng ứng trào lưu “Rich Kids”, bóc giá tóc giả “ăn đứt”…

Diệu Nhi hưởng ứng trào lưu “Rich Kids”, bóc giá tóc giả “ăn đứt” cả set đồ của Ngô Kiến Huy :))))

Nguồn: Color Man

Bạn nghĩ sao?

152 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

1-1 cho đội tuyển Hot girl Trâm Anh CROATIA !!! Những tưởng Anh đang…

1-1 cho đội tuyển Hot girl Trâm Anh CROATIA !!! Những tưởng Anh đang…

Tình trạng sau 3 ngày lấy lương =))

Tình trạng sau 3 ngày lấy lương =))