Davichi phát hành single đặc biệt “마치 우린 없었던 사이”(Nostalgia) Prod by. Jung Key.…

Bạn nghĩ sao?

253 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Bài báo: iKON ‘Love Scenario’… Lý do mà ca khúc này bị cấm ở…

Bài báo: iKON ‘Love Scenario’… Lý do mà ca khúc này bị cấm ở…

NHỜ DÂN PHOTOSHOP VÀ CÁI KẾ Cười muốn tụt ruột Nguồn : Trúc Vũ…

NHỜ DÂN PHOTOSHOP VÀ CÁI KẾ Cười muốn tụt ruột Nguồn : Trúc Vũ…