Dập bi kiểu này người xem còn thốn nữa là :< #Opaii Anime:Gintama(Viên Bi…

Dập bi kiểu này người xem còn thốn nữa là :< #Opaii Anime:Gintama(Viên Bi Bạc) 😂😂😂 #NTK #OtakuNTK

Bạn nghĩ sao?

131 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Liều thuốc bổ cho các sĩ tử sau khi biết điểm thi =))) _Kagami_

Liều thuốc bổ cho các sĩ tử sau khi biết điểm thi =))) _Kagami_

Best học sinh là đây chứ đâu~~ Lớp mình có đứa như này chắc…

Best học sinh là đây chứ đâu~~ Lớp mình có đứa như này chắc…