YêuYêu HayHay

Bộ ảnh concept thứ 2 của GFriend cho mini album ‘Sunny Summer’

Bộ ảnh concept thứ 2 của GFriend cho mini album ‘Sunny Summer’.Bạn nghĩ sao?

251 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Trả lời

Loading…

Comments

Instiz: Hyuna, để mái – không để mái Quan trọng là đẹp thôi, mái…

Instiz: Hyuna, để mái – không để mái Quan trọng là đẹp thôi, mái…

#17773 Hành trình từ Hà Tĩnh – Bình Phước đến Vũng Tàu – Sài…

#17773 Hành trình từ Hà Tĩnh – Bình Phước đến Vũng Tàu – Sài…