Best học sinh là đây chứ đâu~~ Lớp mình có đứa như này chắc…

Best học sinh là đây chứ đâu~~
Lớp mình có đứa như này chắc vui lắm
#death

Bạn nghĩ sao?

132 points
Upvote Downvote

Total votes: 3

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 66.666667%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 33.333333%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Dập bi kiểu này người xem còn thốn nữa là :< #Opaii Anime:Gintama(Viên Bi…

Dập bi kiểu này người xem còn thốn nữa là :< #Opaii Anime:Gintama(Viên Bi…

Thật vậy ~Gowther~

Thật vậy ~Gowther~