DThươngDThương KhùngKhùng HàiHài LạyLạy ĐệchĐệch

Bạn trai game thủ và bạn gái :)) – Part 1 Nguồn: Dịch: #soul…

Bạn trai game thủ và bạn gái :)) – Part 1

Nguồn: stopplayingleague.tumblr.com
Dịch: #soul (c) Truyện Tranh Nhảm Nhí
#2022iloveyou

Bạn nghĩ sao?

192 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Ư..ư…ư…ư ư

Ư..ư…ư…ư ư

Em sai rồi đó Anh xin lỗi em đi !!!!!!! Ảnh : Vẽ bậy

Em sai rồi đó Anh xin lỗi em đi !!!!!!! Ảnh : Vẽ bậy