Anh em đã tham gia sự kiện Trung Thu May Mắn chưa? :v Vào…

Anh em đã tham gia sự kiện Trung Thu May Mắn chưa? :v
Vào Client Liên Minh Huyền Thoại là thấy nha 😀

Bạn nghĩ sao?

172 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Trận Chung Kết sẽ hấp dẫn lắm đây

Trận Chung Kết sẽ hấp dẫn lắm đây

Như lìn

Như lìn