ĐệchĐệch

[20:22] CHỖ NGỒI 2 Tao đang dịch cái gì đây? :) Nguồn: Kipen Manga…

[20:22] CHỖ NGỒI 2
Tao đang dịch cái gì đây? 🙂

Nguồn: Kipen Manga
Dịch: #soul
#2022iloveyouBạn nghĩ sao?

192 points
Upvote Downvote

Total votes: 5

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 40.000000%

Downvotes: 3

Downvotes percentage: 60.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Ngưng xamlol

Ngưng xamlol

Đừng Như Thói Quen – Bùi Anh Tuấn ( cover ) Nguồn: Phương Panda

Đừng Như Thói Quen – Bùi Anh Tuấn ( cover ) Nguồn: Phương Panda