1-0 cho Nhật Sóng đánh xa bờ ️ Ngay sau đó Hazard sút bóng…

1-0 cho Nhật
Sóng đánh xa bờ 🏊🏻🌊🌊⚡️🌪

Ngay sau đó Hazard sút bóng đập cột 🙁

#KSC


This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Bạn nghĩ sao?

304 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

Comments

Xem video nào cũng gặp Bảo Anh và Tiến Dũng. Thật sự mệt mỏi…

Xem video nào cũng gặp Bảo Anh và Tiến Dũng. Thật sự mệt mỏi…

Các anh zaii à :)))) Nguồn: Tâm sự con gái #ốc

Các anh zaii à :)))) Nguồn: Tâm sự con gái #ốc